Намери отговорите на въпросите за
професионално обучение в нашия блог

Виктор К.

27.03.2017
Сподели:

Тъй като завърших наскоро, мога много лесно да направя съпоставка със знанията, придобити в университета, и знанията от Постериори. Като студент получаваш достъп до доста теория, но нищо не може да се сравнява с практическите познания, на които обучават тук!