Намери отговорите на въпросите за
професионално обучение в нашия блог

Въздействие на информационно-комуникационните технологии върху туристическото развитие

21.06.2017
Сподели:

С развитието си всеки туристически бизнес преминава през различните фази на жизнения цикъл на продукта под въздействието на тенденциите в потребителското търсене, технологичния напредък, конкуренцията, икономическите и социални промени и екологичните изисквания. Приложението на подходящи технологии в туризма подпомога мениджърите да отговорят ефективно на промените в средата и да осигурят възможности за развитие и растеж на съответното туристическо предприятие.

В тази връзка голяма част от работодателите използват услугите на центрове за професионално обучение. Това са лицензирани центрове, които предлагат обучение за работа, курсове за допълнителна квалификация, сертифициращи курсове, курсове за професионална реализация и други. Програмите за професионално обучение на курсовете на ЦПО обикновено включват теоретично и практическо обучение за приложението на информационно-комуникационните технологии. Обученията за хотелиерство и туризъм включват курсове за портиери, курсове за камериери, курсове за готвачи, курсове за хлебари, курсове за хотелиери и т.н. Всеки един от изброените специализирани курсове за професионално обучение разглежда ИКТ като неразривна част от работния процес, независимо от длъжността и йерархичното ниво на служителя.

Пътувания навсякъде по света | Posteriori.bg
Технологичните иновации в процесите на планиране или реализиране на туристическото пътуване променят изцяло индустрията. Според изследването „5 Stages of Travel” на Think With Google средният потребител проверява около 22 сайта преди да резервира пътуване, а 70% от бизнес туристите организират пътуванията си през мобилни устройства.

Най-общо технологичните иновации в туризма обхващат цялата гама продукти – от социалните медии и високотехнологичните кампании на хотелите до приложенията, изпълняващи функциите на екскурзовод. Ръстът на он-лайн резервациите се дължи предимно на нискотарифните авиокомпании, а от друга страна он-лайн порталите за пътуване (OTA) за 10 години променят туристическата индустрия в степен, в която традиционните туристически предприятия не успяват с десетилетия.

Информационно-комуникационните технологии (ИКТ) променят начина, по който се събира, съхранява, разпределя, обработва и управлява информацията в туризма. През последното десетилетие, туристическата бизнес среда е значително повлияна от интернет и новите форми на електронна търговия и комуникационни технологии. Поради тази причина ИКТ се използват в дейностите, свързани с промотиране и реклама, продажби и дистрибуция, потребителско обслужване и оперативна ефективност. Тяхната основна цел е повишаване на конкурентоспособността.

Въпреки това приложението на ИКТ в туризма се подчинява на редица ограничения. На първо място, е необходимо да се идентифицират тези технологии, които в най-голяма степен диференцират продукта.

Интернет е основният инструмент за маркетинг, продажби и комуникация с доставчиците и потребителите. Туристическите предприятия трябва непрекъснато да осъвременяват всички технологични системи като банковото и кредитно обслужване, електронната търговия и компютърните управленски системи.

Технологиите в туризма | Posteriori.bg

Успешното приложение на технологиите изисква високо ниво на информационно-технологичните умения на служителите в туристическото предприятие. Тези умения е необходимо непрекъснато да се развиват и надграждат. Разработването на анализи на риска и възстановителни планове за възможни проблеми с ИКТ също е изключително важно за всеки един бизнес.

Глобализацията на туристическия пазар налага развитието на нови продукти и идеи в индустрията с цел запазване на конкурентоспособността на отделните предприятия и осигуряване на икономическия им растеж. Най-общо несигурността и предизвикателствата, пред които е изправен туристическия бизнес, могат да бъдат преодолени чрез нови стратегии, гъвкави рекламни кампании и проактивно приложение на ИКТ.